Särts OÜ

aitab nõu ja jõuga!

sarts@sarts.ee
+372 509 2769

Teenused

Oleme jaganud oma tegevusalad põhi- ja lisategevusaladeks aga

samas on need teineteisega tihedalt seotud.  

 

Põhitegevusalad jagunevad:

Elektritööd (sise- ja välistööd)
Elektripagaldise käit
Elektri- ja valgusmõõtmised
Elektriprojekteerimistööd

Lisategevusalad jagunevad:

Korvtõstukitööd (autotöstukid)
Kaevetööd (ekskavaatorid, traktorfrees)
Puurimistööd (autopuur)
Veoteenused (kallur-kraana)

Hinnapakkumiste ja info küsimine tegevuaslade järgi vt. kontaktid